Thursday, 28 July 2016

प.पू. सद्गुरू भानुदासमहाराज देगलूरकर प्रथम पुण्यतिथी उत्सव चतुर्थ दिनी तृतीय सत्रातील किर्तनसेवा ह.भ.प. गु.ज्ञानेश्वरमहाराज कंधारकर ..!

वै.प.पू.सद्गुरू श्रीभानुदासमहाराज देगलूरकर स्मृती विशेषांक तथा ग्रंथ प्रकाशन सोहळा !

सस्नेह निमंत्रण !

आपली उपस्थिती प्रार्थनिय - varkariyuva.blogspot.in 

वै.प.पू. सद्गुरु भानुदासमहाराज देगलूरकर प्रथम पुण्यतिथी उत्सवातील जनसमुदाय !

वै.प.पू. सद्गुरू भानुदासमहाराज देगलूरकर प्रथम पुण्यतिथी महोत्सवातील तृतीय दिनी सहाव्या सत्रातील यांच्या ह.भ.प. गु.संदीपान महाराज हसेगावकर यांची कीर्तन सेवा !

वै.प.पू. सद्गुरू भानुदासमहाराज देगलूरकर प्रथम पुण्यतिथी महोत्सवातील तृतीय दिनी पंचम सत्रातील यांच्या ह.भ.प. कैवल्यमहाराज चातुर्मास्ये यांची प्रवचन सेवा !