Saturday, 17 June 2017

श्रीमाऊलींचा प्रस्थान सोहळा ...!

माऊली आपल्या  आजोळघरी (दर्शन मंडप इमारत) पहिल्या मुक्कामी

सुखा लागी तरी - गायत्री गायकवाड

अक्षयवारी प्रस्तुत अभंगवाणी

आजची अभंग गायन सेवा - गायत्री गायकवाड ( उपशास्त्रीय गायिका , पुणे )

https://youtu.be/Ghwo5TGa4UY

#अक्षयवारी - ८४५१८२२७७२