Wednesday, 8 February 2017

बिजवडी उत्सव - सस्नेह निमंत्रण ..!

।। ज्ञानेशो भगवान विष्णु: ।।

        *द्वि तपपूर्ती सोहळा*
*ग्रंथराज श्रीज्ञानेश्वरी पारायण*,     *श्रीतुकाराममहाराज गाथा भजन* व
      *अखंड हरिनाम सप्ताह*
मु.पो.बिजवडी , ता.माण , जि.सातारा

  पौष कृ.०८ दि.१९ एप्रिल २०१७  ते
चैत्र अमावस्या  दि.२६ एप्रिल २०१७

आशीर्वाद -
*प.पू. श्रीगुरु श्रीचैतन्यमहाराज देगलूरकर*
*प.पू. श्रीगुरु श्रीप्रमोदमहाराज जगताप*


*प.पू.सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराज गोंदवलेकर चरित्र कथा*
कथा प्रवक्ते - *ह.भ.प.श्रीअक्षयमहाराज भोसले , बिजवडीकर*

बुधवार दि.१९ एप्रिल २०१७ - *ह.भ.प.श्रीभागवतमहाराज शिरवळकर* , श्रीक्षेत्र पंढरपूर

गुरुवार दि.२० एप्रिल २०१७ - *ह.भ.प.प्राचार्य श्रीदिनानंदनाथमहाराज पाठक , जालना*

शुक्रवार दि.२१ एप्रिल २०१७
*ह.भ.प.ज्ञानेश्वरमाऊली पठाडे कर्जतकर*

शनिवार दि.२२ एप्रिल २०१७ -  *ह.भ.प श्रीभानुदासमहाराज चतुर्मास्ये* , श्रीक्षेत्र अन्वा - श्रीक्षेत्र पंढरपुर

रविवार दि.२३ एप्रिल २०१७ - *ह.भ.प.श्रीप्रदीपमहाराज नलावडे* , शिवचरित्रकार

सोमवार दि.२४ एप्रिल २०१७ - *ह.भ.प.श्रीरवींद्रमहाराज हरणे* , संत मुक्ताई संस्थान , श्रीक्षेत्र मुक्ताईनगर - जळगाव

मंगळवार दि.२५ एप्रिल २०१७ -  *ह.भ.प.श्रीअक्षयमहाराज भोसले , बिजवडी*

बुधवार दि.२६ एप्रिल २०१७ - *ह.भ.प.श्रीकेशवमहाराज नामदास , पंढरपूर* ( संत नामदेवमहाराज यांचे वंशज )

*( व्याख्यान सत्रात  I.A.S. ,I.G.P.,I.P.S.,Olympic Sport Player ,M.L.A., अशा मान्यवर वक्त्यांची व्याख्याने नियोजित आहेत लवकरच नावांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल )*

- *ग्रामस्थ बिजवडी ता.माण , जि.सातारा  (फलटण - दहिवडी  मार्गावर )*