Saturday, 26 November 2016

उदघाटन सोहळा - Online वारकरी संप्रदाय अभ्यासक्रम

अवश्य लाभ घ्या ...!

श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळ्यातील कीर्तन ...!

कीर्तनकार : प.पू. श्रीगुरू श्रीप्रमोदमहाराज जगताप

दुराफे विद्यालय , श्रीक्षेत्र आळंदी

फोटो साभार : श्री शशीभाऊ काटे
अध्यक्ष : वारकरी संप्रदाय युवा मंच - पुणे ग्रामीण