Monday, 8 May 2017

आर्ट ऑफ लिव्हिंग कडून श्रीअक्षयमहाराज भोसले यांचा गौरव ...!

दै. पुण्यनगरी /  स्मार्ट मुंबई - पृष्ठ क्र ०१ ( मुंबई आवृत्ती )

दै. पुण्यनगरी / स्मार्ट सातारा - पृष्ठ क्र ०२ ( सातारा आवृत्ती ) दि.०९ मे २०१७


दै. पुढारी - माय मुंबई  -  महत्त्वाचे मुंबई सदर - पृष्ठ २ ( दि.०९ मे २०१७  )


दै. सकाळ.  दि.१० मे २०१७ ( मुख्य पुरवणी पृष्ठ ०३- दृष्टीक्षेपात सातारा जिल्हा ) - सातारा आवृत्ती